Zbliżenia Interkulturowe” to inicjatywa Wyższej Szkoły Studiów Międzynarodowych w Łodzi, która zyskała szerokie poparcie środowisk naukowych, kulturalnych i opiniotwórczych w Polsce. W Kolegium Redakcyjnym i Radzie Naukowej zasiadają zagraniczni politolodzy, socjolodzy, kulturoznawcy i germaniści. Zgromadziliśmy również wokół pisma grono wybitnych autorów, którzy wyrazili chęć stałej współpracy.

Dialog z czytelnikami poprowadzimy poprzez zróżnicowane formy – eseje, artykuły, refleksje, wywiady, opinie i recenzje. Europa i świat, polityka, przemiany cywilizacyjne i szeroko pojęta komunikacja społeczna będą naszymi tematami przewodnimi, przy czym szczególną uwagę chcemy poświęcić stosunkom polsko-niemieckim we wszystkich jej złożonych aspektach. Naszymi imperatywami kategorycznymi będą: tolerancja oraz polityczna, kulturowa i światopoglądowa niezależność, zaś naszym najwyższym autorytetem – krytyczny czytelnik.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do współpracy.

Redakcja

Podziel się na:
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • Google Buzz
  • Yahoo! Bookmarks
  • Yahoo! Buzz