Andrzej J. Zakrzewski, prof. dr hab., ukończył studia wyższe w Uniwersytecie Łódzkim w 1971 roku. Stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie historii uzyskał w 1976 roku. Habilitacja w Uniwersytecie Łódzkim w 1988 roku. Tytuł profesora uzyskał w 2000 roku. Autor wielu prac monograficznych z zakresu historii kultury i około 150 artykułów naukowych publikowanych w kraju i za granicą. Promotor 6 rozpraw doktorskich. W macierzystej uczelni pełnił funkcję prorektora ds. nauki, dziekana wydziału Filologiczno-Historycznego. Aktualnie jest kierownikiem Zakładu Historii Nowożytnej w Akademii im. Jana Długosza. Członek wielu towarzystw naukowych, w tym Towarzystwa Badań nad Wiekiem XVIII i Voltaire Foundation.

<– powrót

Podziel się na:
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • Google Buzz
  • Yahoo! Bookmarks
  • Yahoo! Buzz