Hans-Christoph Graf v. Nayhaus, prof. dr hab., Dr h. c. mult., germanista i literaturoznawca. Od 1976 roku profesor w Zakładzie Literatury i Dydaktyki Literatury w Akademii Pedagogicznej w Karlsruhe (Pädagogische Hochschule Karlsruhe). Jest autorem projektu badawczego z zakresu recepcji i dydaktyki literatury niemieckojęzycznej poza niemieckim obszarem językowym. Zakres zainteresowań naukowych obejmuje: historię i dydaktykę literatury, badania nad literaturą współczesną i germanistyką interkulturową. Z wykładami gościł w 28 krajach. Dorobek naukowy obejmuje ok. 130 artykułów, przewodniki turystyczne oraz liczne publikacje na temat literatury niemieckiej, m.in. Lese- und Arbeitsbuch zur höfisch-ritterlichen Literatur des 12. und 13. Jhs. (1976), Deutsche und fremdkulturelle Gegenwartsliteratur (2000), Profile deutscher Kulturepochen. Aufklärung (2009), Deutsche Gegenwartsliteratur 1968 – 2000. Prosa Lyrik Drama. Bochum (2010, współautorstwo).

<– powrót

Podziel się na:
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • Google Buzz
  • Yahoo! Bookmarks
  • Yahoo! Buzz