Manfred Durzak, prof. dr hab., profesor nowszej literatury niemieckiej na Uniwersytecie Paderborn (w poprzednich latach również na Uniwersytecie w Kilonii i Oldenburgu), do 1980 r. profesor zwyczajny na uniwersytetach w USA (Yale University, Indiana University) i Kanadzie (University of Toronto, McGill University Montreal). Profesor wizytujący w wielu uczelniach zagranicznych, m.in. w USA, Turcji, Australii, Indiach. Główne obszary badań naukowych: niemiecka literatura współczesna, literatura XVIII i XX wieku, literatura w mediach, literaturoznawstwo porównawcze, germanistyka interkulturowa. Autor licznych książek i artykułów naukowych.

<– powrót

Podziel się na:
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • Google Buzz
  • Yahoo! Bookmarks
  • Yahoo! Buzz