Marian Wilk, prof. dr hab., historyk i politolog. Zainteresowania naukowe obejmują najnowszą historię powszechną, ze szczególnym uwzględnieniem historii Rosji oraz dyplomację Watykanu. Dorobek naukowy obejmuje 20 książek i ok. 150 artykułów, m.in. monografie: Piotr I – car reformator (1975); Rok 1917 w Rosji (1983); Stalin. Biografia polityczna; Młode pokolenie w ZSRR 1917-1927 (1987); Petersburg. Historia stara i nowa (2003); Jan Paweł II – wielki dyplomata i polityk (2006, współautorstwo i redakcja). Założyciel i rektor Wyższej Szkoły Studiów Międzynarodowych w Łodzi. W roku 2007 został wyróżniony dyplomem „Europejczyka Roku” w dziedzinie nauki. W roku 2005 otrzymał medal „Sokrates International Award”. Więcej informacji na stronie www.marianwilk.pl

<– powrót

Podziel się na:
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • Google Buzz
  • Yahoo! Bookmarks
  • Yahoo! Buzz