Przemysław Sznurkowski, doktor nauk humanistycznych, germanista, literaturoznawca. Autor publikacji i szkiców z zakresu współczesnej prozy niemieckojęzycznej, najnowszej literatury niemiecko-żydowskiej, polsko-niemieckich stosunków pogranicza. Doktorat w 2006 roku na Uniwersytecie Wrocławskim – rozprawa dotycząca postaw moralnych bohaterów twórczości Siegfrieda Lenza. Dyrektor Instytutu Filologii Obcych Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, adiunkt w AJD oraz Wyższej Szkole Studiów Międzynarodowych w Łodzi.

<– powrót

Podziel się na:
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • Google Buzz
  • Yahoo! Bookmarks
  • Yahoo! Buzz